فرز میلینگ دندانسازی برند هان سونگ R1*3*4*16*35

فرز میلینگ مناسب برای دستگاه های VHF / WIELAND – 4-AXIS,K3,K4