فرز میلینگ دندانسازی برند هان سونگ R1.25*3*7.5*12.5*48

فرز میلنگ مناسب برای دستگاه های میلینگ imes-icore ( آیمس – آیکور ) / Coritec one, 140i, 245i, 245i dry, 250i, 250i dry