فرز میلینگ دندانسازی برند هان سونگ R0.5*3*2*16*35

فرز میلینگ مناسب برای دستگاه های VHF / WIELAND – 4-AXIS,K3,K4