فرز میلینگ دندانسازی برند هان سونگ R0.5*3*1.65*16*47

فرز میلینگ مناسب برای آمان گیرباخ