نمایشگاه آنلاین بنیان 

آنلاین برگزار میکنیم چون ما بنیان‌یم !

همزمان با نمایشگاه اکسیدا کمپین فروش نمایشگاهی ONEX تدارک دیدیم !

 
 
اسکنر داخل دهانی داینامیک

اسکنر داخل دهانی داینامیک مدل ۳۳۰

فروش ویژه نمایشگاهی

460 میلیون تومان 
۴۱۰ میلیون تومان 

 
 

اسکنر داخل دهانی شاینینگ اورال اسکن ۳

فروش ویژه نمایشگاهی

489 میلیون تومان 
۴۷۹ میلیون تومان 

 
 

میلینگ زیرکونیا پیکسدنت E

فروش ویژه نمایشگاهی

۱.۱۵۰ میلیون تومان 
۱.۰۹۰ میلیون تومان 

 
 

میلینگ پیکسدنت E +

فروش ویژه نمایشگاهی

۱.۲۵۰ میلیون تومان 
۱.۱۵۰ میلیون تومان 

 
 

پرینتر رزینی انیکیوبیک

فروش ویژه نمایشگاهی

۸۵ میلیون تومان 
۷۵ میلیون تومان 

 
 

پرینتر رزینی فروزن

فروش ویژه نمایشگاهی

۷۵ میلیون تومان 
۶۵ میلیون تومان 

 
 

پرینتر رزینی ۸x لومینوس

فروش ویژه نمایشگاهی

۱۳۳ میلیون تومان 
۱۲۵ میلیون تومان 

 
 
پرینتر سه بعدی رزینی 33x

پرینتر رزینی ۳۳x لومینوس

فروش ویژه نمایشگاهی

۱۷۵ میلیون تومان 
۱۶۵ میلیون تومان 

 
 

پرینتر متال دندانسازی ریتون D-150

فروش ویژه نمایشگاهی

۹۰هزار دلار
۸۸ هزار دلار

 
 
پرینتر متال سه بعدی M-150 Riton

پرینتر متال دندانسازی ریتون M-150

فروش ویژه نمایشگاهی

۹۱هزار دلار
۸۹ هزار دلار

 
 

رزین سرجیکال گاید لومینوس (1 کیلوگرمی)

فروش ویژه نمایشگاهی

8.5 میلیون تومان 
۷.۵ میلیون تومان 

 
 

رزین وکساپ لومینوس (1 کیلوگرمی)

فروش ویژه نمایشگاهی

۱۲.۵ میلیون تومان 
۱۱ میلیون تومان 

 
 

رزین مدل لومینوس (1 کیلوگرمی)

فروش ویژه نمایشگاهی

۲.۴ میلیون تومان 
۲ میلیون تومان 

 
 

رزین روکش موقت لومینوس (1 کیلوگرمی)

فروش ویژه نمایشگاهی

۹.۵ میلیون تومان 
۸.۵ میلیون تومان 

 
 

(مرکز پشتیبانی)    ۷۱۲۱-۰۴۱ 

بینان مکاترونیک ایرانیان